Informace k nákaze králičím morem

29.07.2017


Zdraví našich králíků –nová hrozba?

Více než dvacet let je trvalou hrozbou v našich chovech králíků tzv. mor králíků -odborně virové hemoragické onemocnění, rabbit hemoragic diseases -RHD. Vzhledem k účinné vakcinaci nepředstavuje toto onemocnění v dobře vedených chovech králíků výraznější problém. Přesto je nutné počítat, že u nevakcinovaných králíků je jistota výrazných ztrát za dnes již všeobecně známých příznaků:téměř 100% úhyny nevakcinovaných králíků ve věku nad 2 měsíce,

náhlý úhyn bez viditelných předcházejících příznaků, někdy u uhynulých králíků stopa krvavé pěny v nose,

krvavý zánět plic, odumření (nekróza) jaterních buněk, krváceniny v dalších vnitřních orgánech,

rezistence králíčat zpravidla nejméně do 6 týdnů věku.

Nově je však v západní Evropě (nejprve ve Francii 2010) zjišťována nová forma tohoto onemocnění i u vakcinovaných králíků. Zde byl identifikován původce jako pozměněný, mutovaný virus (calicivirus, lagovirus) RHDV2.

Zaznamenán byl postupně i v dalších zemích za těchto hlavních příznaků:hromadné náhlé úhyny mláďat i pod 30 dní věku,

u dospělých králíků nižší ztráty – průměrně asi 20%, i u očkovaných králíků, u nichž se zřejmě nevyvinula dostatečná imunita,


delší průběh onemocnění se zřetelnějšími klinickými příznaky postižení plic, jater, ledvin, tzn. nechutenství, ztížené dýchání,


po urgentní vakcinaci běžnou vakcínou byli králici chráněni, pouze nástup imunity byl pozvolnější asi o týden (cca za 15 dnů byli králíci chráněni).


V sousedních zemích, kde již bylo toto onemocnění oficiálně zaznamenáno, se již pracuje na vývoji nových vakcín (ve Francii je již registrována).
Situace v ČRVýskyt u nás dosud nebyl popsán a ani od chovatelů nejsou podstatné, ověřené informace nebo zkušenosti s touto novou formou onemocnění moru králíků.


K získání přehledu o výskytu potřebujeme aktuální informace z postižených chovů. Pak může být odebrán vzorek biologického materiálu z nemocných nebo uhynulých králíků - zejména z mláďat (kolem měsíce věku), potvrzena diagnóza, identifikován typ viru a zahájena práce na vývoji nové vakcíny (optimálně bivalentní proti oběma typům viru RHDV a RHDV2).


V případě rozsáhlejších problémů v populaci králíků by mohla být vyrobena i autovakcína k urgentní ochraně chovů, která by mohla být k dispozici během několika týdnů.


Nejpodstatnější budou aktuální informace – proto prosím o sdělení podezření a prvotní konzultaci na e-mail (mimartinec@seznam.cz) nebo mobilní telefon 603 538481.DOPORUČENÍ - CO PRÁVĚ TEĎ???u všech chovných králíků zajistit solidní, co nejlepší imunitu (nevytvoří se u králíků postižených jiným chronickým onemocněním např. rýmou, pasterelózou, kokcidiózou),


revakcinovat mláďata - v 1. roce života 2x očkovat, v případě bezprostředního ohrožení očkovat králíčata co nejdříve v souladu s doporučením výrobce vakcíny (nejčastěji od 6 týdnů věku),


samice před chovnou sezonou raději opakovaně revakcinovat – králíčata pak mají mateřské protilátky a jsou odolnější i proti novému typu viru,


výstavní a chovní králíci na podzimních výstavách by měli mít očkování úplně všichni raději dvakrát během předcházejících šesti měsíců,


omezit kontakty králíků mimo chov v období reprodukce a odchovu králíčat, přenos viru moru je nejčastěji prostřednictvím prachu a tedy vším co může prach nést.
I přes aktuální hrozbu můžeme doufat, že tento nový virus, při dodržení zmíněných doporučení, naše chovy podstatně nepostihne. Jistě to přinese zvýšené náklady na vakcinaci, pro chovy výstavních i produkčních králíků to je však nezbytností, která se musí vyplatit.


MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D.


 


Aktuálně – horké králičí léto

Teplé období roku je z pohledu nebezpečí rozšíření nemocí králíků vždy kritické. Letos to bude léto zřejmě opravdu horké – nejen průběhem tropického počasí.

Už v těchto dnech a týdnech zaznamenáváme následující problematické až kritické situace:

1. Hromadné úhyny neočkovaných králíků – výskyt králičího moru (virové hemoragické onemocnění – RHD) není neobvyklé a je předvídatelné. V chovu, kde nebyli králíci vakcinováni, musíme se ztrátami až sto procentními počítat vždy. Aktuálně se hromadné úhyny vyskytly na řadě míst středních Čech, konkrétní zprávy máme např. z mladoboleslavska a nebo z kaplicka

2. Nově byly zaznamenány i problémy v chovech naočkovaných proti RHD, kde hromadně uhynula kojená králíčata ve věku 25 – 30 dní (ztráty až 100%) přičemž naočkovaní králíci nebyli postiženi a vše překonali. Předběžně je podezření na výskyt RHD 2 (viz články v časopise Chovatel), na možnost vzniku této situace jsme upozorňovali – nejvíce jsou postiženy západní a severní Čechy v příhraničí - jak bylo možno předvídat. Šíření viru RHD je možné všemi myslitelnými cestami např. všudy přítomným prachem i vzdušným prouděním. Na místě je tedy „uzavření chovu“ před jakýmikoli vlivy zvenčí.

3. V posledních dnech se již objevila i ohniska myxomatózy (MXT) např. v okolí Brna, přesto, že výskyt hlavních přenašečů – komárů – je dosud minimální. K nrozšíření komárů k infekční vlně však stačí jeden nakažený králík a malá nádrž k namnožení komárů zapomenutá za kůlnou. Vhodnou prevencí je zamezení přístupu hmyzu do chovatelského zařízení ke králíkům např. sítěmi.

S výskytem obou virových nákaz králíků moru a myxomatózy musí zkušený chovatel vždy počítat. Jedinou spolehlivou ochranou chovů králíků je včasné preventivní očkování, dosud zřejmě i z velké míře i proti RHD 2.

Zkušenosti s účinností českých domácích vakcín jsou dosud výborné a to i v případě našich dosud omezených zkušeností s RHD 2. K RHD 2 podnikáme kroky k objektivní diagnostice i získání specifických vakcín ze zahraničí.

V plném rozsahu platí doporučovaná opatření z publikovaných článků (v příloze).

Přeji klidné léto a zdravé králíčky.

MVDr. Miloslav MARTINEC, Ph.D.