Výbor ZO a kontrolní komise
(výbor je statutární orgán ZO)

Danuše Havelková

předsedkyně ZO, jedná za statutární orgán, zapsaná ve spolkovém rejstříku jako předseda

chovatele.senice@seznam.cz

Ing. Lukáš Hynek

místopředseda ZO, jedná za statutární orgán, zapsán ve spolkovém rejstříku jako člen

lukashynek10@seznam.cz

Karel Nietsch

jednatel, jedná za statutární orgán, zapsán ve spolkovém rejstříku jako člen

nietsch.karel@post.cz

Vladimír Novák

vedoucí odboru holubů, jedná za statutární orgán, zapsán ve spolkovém rejstříku jako člen

vlado-novak@seznam.cz

Josef Pospíšil

vedoucí odboru králíků, jedná za statutární orgán, zapsán ve spolkovém rejstříku jako člen


Ing. Karel Vitásek

kontrolní komise, zapsán ve spolkovém rejstříku jako předseda kontrolní komise

vitasek.k@seznam.cz


Věroslav Knajbl

kontrolní komise, zapsán ve spolkovém rejstříku jako člen kontrolní komise

Drahomír Endl

hospodářVojtěch Blažek

člen výboru - pokladník

voj.bla@seznam.cz


Danuše Pospíšilová

vedoucí odboru drůbežeMgr. Romana Vymětalová

člen výboru

Romana.Vymetalova@fnol.cz